Miten ilma-vesilämpöpumppu toimii

Miten ilma-vesilämpöpumppu toimii

Ilma-vesilämpöpumpun asentaminen on suhteellisen yksinkertainen prosessi. Mutta tekniikka sen takana on todella hankalaa. Tässä selitämme parhaamme mukaan, miten ilma-vesilämpöpumppu todella toimii.

Ilma-vesilämpöpumpussa on se nokkela puoli, että se hyödyntää ulkoilman uusiutuvaa aurinkoenergiaa ja syöttää sen kodin vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Näin lämpöpumppu muuntaa ulkoilman kuumaksi suihkuvedeksi ja lämmitetyiksi pattereiksi. 

Ilma-vesilämpöpumppu koostuu yleensä kahdesta osasta, sisä- ja ulkomoduulista.

Ulkoiluosa

1. Lämmitysprosessi alkaa lämpöpumpun ulkoyksiköstä, joka sijaitsee talon ulkopuolella. Koneessa oleva puhallin imee ulkoilman lämpöpumppuun.


2. Lämpöpumpun suljetussa järjestelmässä olevalla kylmäaineella on keskeinen rooli. Kylmäainetta on kaikissa laitteissa, jotka siirtävät lämpöä kylmemmästä paikasta lämpimämpään, kuten jääkaapeissa ja ilmastointilaitteissa. Tällöin kylmäaine on väritöntä kaasua, jonka kiehumispiste on selvästi alle nollan asteen. 


3. Kylmäaineeseen kohdistuu suljetussa järjestelmässä eri paineita ja lämpötiloja. Se on tapa hyödyntää ja venyttää termodynamiikan lakeja. Energiaa ei voi luoda eikä tuhota - se voi vain muuttaa muotoaan. 


4. Kun kylmäaineeseen kohdistuu lämpöpumpun kompressorin luoma paine, lämpötila nousee voimakkaasti, ja lämpöpumpun lauhduttimen kautta syntyvä kuuma kaasu voidaan käyttää veden lämmittämiseen. Prosessi vaatii sähköenergian syöttöä - myös kompressorin ja puhaltimen käyttämiseen - mutta se on vain murto-osa syntyvästä lämpöenergiasta. 

 

Sisämoduuli

5. Lämmitetty vesi lähetetään kodin sisätilamoduuliin, ja siitä tulee sekä suihku- ja vesijohtovettä että patteri- ja/tai lattialämmitystä. Samalla lämpöpumpun kylmäaine palautuu nestemäiseen muotoon ja sitä voidaan käyttää uudelleen prosessissa.


Yhteenvetona voidaan todeta, että lämpöpumppu on valjastanut ulkoilman sisältämän lämpöenergian ja keskittänyt sen. Sitä käytetään sitten talon lämmittämiseen ja lämpimän veden tuottamiseen.


CTC:n ilma-vesilämpöpumpun avulla voit alentaa lämmityskustannuksiasi jopa 80 prosenttia. Säästöjen määrä riippuu kotisi koosta, asuinpaikastasi ja valitsemastasi lämpöpumpusta.


Ei siis ihme, että lämpöpumput ovat yhä suositumpia. Ruotsin energiaviraston tilastot osoittavat, että jonkinlaista lämpöpumppua käyttävien pientalojen määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia vuodesta 2009. Silloin luku oli 754 000 pientaloa. Vuonna 2017 se on 1 227 000 pientaloa.


Lue lisää ilma-vesilämpöpumpuista

Julkaistu: 2022-02-20